Ubezpieczenia Osobowe

Ubezpieczenia na Życie oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zapewnią finansowe bezpieczeństwo Tobie i Twoim bliskim.

Ubezpieczenie Firmy

Ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw zapewniają kompleksową ochronę zarówno w przypadku standardowych zdarzeń związanych z prowadzeniem biznesu, jak również typowych dla danej działalności.

Ubezpiecz Dom i mieszkanie

Kompleksowe ubezpieczenie domów i mieszkań oraz znajdującego się w nich mienia.

Ubezpiecz Samochód

OC, AC, NNW kierowcy i pasażerów, bagaż, szyby, assistance, Zielona Karta

Ubezpieczenia Podróżne

Ubezpieczenia podróżne zapewniają m.in. pokrycie kosztów leczenia, transportu i powrotu do Polski, udzielenie natychmiastowej pomocy (Assistance), utraty bagażu oraz opóźnienia w jego dostarczeniu, NNW i OC

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
loading...
Loding...